Tłumaczenia pisemne

przysięgłe, zwykłe, uwierzytelnienia gotowych tłumaczeń.

Tłumaczenia z/na język włoski:

 • odpisy z rejestru handlowego (spółki kapitałowe, osobowe, jednoosobowa działalność gospodarcza);
 • akty urodzenia, ślubu, zgonu;
 • zaświadczenia o niekaralności;
 • dowody rejestracyjne;
 • wyciągi z ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowe, certyfikaty rezydencji podatkowej;
 • świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach;
 • dokumentacja przetargowa (Specjalne Istotne Warunki Zamówienia, specyfikacje techniczne);
 • świadectwa szkolne, suplementy;
 • umowy handlowe;
 • zgłoszenia kradzieży i innych szkód;
 • dokumentacja medyczna (diagnozy, zaświadczenia o hospitalizacji, zwolnienia lekarskie);
 • pozwy, wszelka dokumentacja związania z prawem cywilnym i karnym, wyciągi z aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia, kodeksy);
 • wszelka dokumentacja techniczna (instrukcje obsługi, specyfikacje, instrukcje warsztatowe);
 • materiały marketingowe i strony internetowe.

Tłumaczenia ustne

 • akty notarialne, zeznania sądowe, rozmowy biznesowe, sympozja i konferencje.

Tłumaczenia przysięgłe z/na język włoski bezpośrednio, bez prowizji biur i agencji tłumaczeń!

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz:

T: +48 600 715 198
E: biuro@nowatkowski.pl

Wycena tłumaczenia pisemnego w ciągu 1h!
Dowóz tłumaczenia do klienta na terenie Poznania gratis!