Category

Aktualności

Odpis z włoskiej izby handlu – czy trzeba tłumaczyć całość?

Piotr Nowatkowski
Tłumacz przysięgły języka włoskiego
T: +48 600 715 198
E: biuro@nowatkowski.pl

Odpis z włoskiej izby handlu, będący włoskim odpowiednikiem polskiego  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)  jest jednym z najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka włoskiego. Wynika to z faktu, że jakakolwiek transakcja gospodarcza pomiędzy włoską spółką a polskim podmiotem może zostać zawarta przez osoby, które mają do tego prawo. To właśnie odpis z rejestru handlowego wskazuje, które osoby mogą reprezentować podmiot i czy mogą to robić samodzielnie czy łącznie z innymi uprawnionymi osobami.

Odpis z włoskiego KRS: encyklopedia wiedzy o spółce

Odpis z włoskiej izby handlu, który analogicznie do polskiego odpisu z KRS może mieć formę skróconą lub pełną, zawiera mnóstwo informacji o spółce. Oprócz podstawowych danych, które umożliwiają identyfikację podmiotu jak nazwa, adres siedziby czy numer NIP zawiera informacje bez większego znaczenia dla celów, dla których jest tłumaczony na język polski. Bo jaka jest potrzeba tłumaczenia na polski informacji o miejscach prowadzenia działalności przez spółkę, ilości pracowników czy sposobie emisji akcji, jeśli w 90% przypadków tłumaczenie odpisu służy określeniu  sposobu reprezentacji spółki i osób uprawnionych do jej reprezentacji? W takiej sytuacji tłumaczenie na język polski długich fragmentów odpisu, które często stanowią wierną kopię zapisów umowy spółki czy statutu, jest stratą i czasu i pieniędzy.

Wyciąg z oryginału – szybkie i tanie rozwiązanie

Rozwiązaniem problemu zbyt długiego oryginału jest przygotowanie tłumaczenia tzw. wyciągu z oryginału, czyli przetłumaczenie tylko tych fragmentów oryginału, które mają znaczenie dla sprawy. Przykładowo w przypadku odpisu z rejestru handlowego będą to informacje takie jak: nazwa podmiotu, siedziba, nr wpisu do rejestru handlowego, NIP, przedmiot działalności, dane członków zarządu i sposób reprezentacji spółki. Metodę tę można zastosować również w przypadku tłumaczenia innych dokumentów jak świadectwa szkolne, sprawozdania finansowe, homologacje itp.

Wycena przygotowania tłumaczenia w skróconej formie:

biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198

Tłumaczenie włoskich dokumentów samochodowych

Tłumaczenie włoskich dokumentów do rejestracji importowanego pojazdu


Piotr Nowatkowski
Tłumacz przysięgły języka włoskiego
T: +48 600 715 198
E: biuro@nowatkowski.pl

W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy wydział komunikacji wymaga tłumaczeń przysięgłych m.in.:

  • dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca jest właścicielem pojazdu (np. faktury – jeśli nabywamy pojazd od dealera, zagranicznej umowy – jeśli od osoby fizycznej);
  • zagranicznego dowodu rejestracyjnego.

Jeśli pojazd został sprowadzony z Włoch, zazwyczaj dysponujemy następującym zestawem dokumentów:

  • dowód rejestracyjny (wł. carta di circolazione);
  • świadectwo własności (wł. certificato di proprietà);
  • faktura lub umowa.

Włoski dowód rejestracyjny oprócz danych identyfikujących pojazd takich jak nr VIN, nr rejestracyjny, marka i model zawiera podstawowe informacje techniczne jak chociażby: pojemność silnika, rodzaj napędu, poziom spalania. Na dowodzie rejestracyjnym widnieją również informacje o przeglądach technicznych, którym pojazd został poddany. Dla porównania świadectwo własności zawiera dane wszystkich dotychczasowych właścicieli pojazdu oraz informacje o ewentualnych obciążeniach ustanowionych na pojeździe (np. prawach do niego osób trzecich).

Jak długo trwa tłumaczenie?

Pomimo że włoskie dokumenty samochodowe są obszerne, ich tłumaczenie przysięgłe na język polski nie zajmuje dłużej niż jeden dzień roboczy. Pomocny jest tutaj fakt, że niezależnie od regionu Włoch, z którego pojazd pochodzi, opierają się one na tych samych wzorach urzędowych. Ważne, aby upewnić się, że tłumaczenia dokonuje istotnie tłumacz przysięgły, zwykłe tłumaczenie, nawet jeśli przygotowane zgodnie ze sztuką, nie zostanie uznane przez wydział komunikacji. Jeśli sprzedający przekaże nam jakieś dodatkowe dokumenty (np. potwierdzenie opłat za dokonanie wyrejestrowania pojazdu we Włoszech), warto zwrócić się do tłumacza z pytaniem, czy rzeczywiście tłumaczenie tych dokumentów na polski jest konieczne. Automobilklub Włoski, który prowadzi we Włoszech rejestr pojazdów nakłada na sprzedającego liczne obowiązki, przy wypełnieniu których generowany jest – głownie drogą elektroniczną – szereg dokumentów, niekonieczne potrzebnych kupującemu przy wypełnieniu formalności rejestracyjnych w Polsce.

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji UM Poznania

Wycena tłumaczenia dokumentów samochodowych w ciągu 1 h:

biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198