Odpis z włoskiej izby handlu – czy trzeba tłumaczyć całość?

By grudzień 11, 2017Aktualności

Piotr Nowatkowski
Tłumacz przysięgły języka włoskiego
T: +48 600 715 198
E: biuro@nowatkowski.pl

Odpis z włoskiej izby handlu, będący włoskim odpowiednikiem polskiego  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)  jest jednym z najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka włoskiego. Wynika to z faktu, że jakakolwiek transakcja gospodarcza pomiędzy włoską spółką a polskim podmiotem może zostać zawarta przez osoby, które mają do tego prawo. To właśnie odpis z rejestru handlowego wskazuje, które osoby mogą reprezentować podmiot i czy mogą to robić samodzielnie czy łącznie z innymi uprawnionymi osobami.

Odpis z włoskiego KRS: encyklopedia wiedzy o spółce

Odpis z włoskiej izby handlu, który analogicznie do polskiego odpisu z KRS może mieć formę skróconą lub pełną, zawiera mnóstwo informacji o spółce. Oprócz podstawowych danych, które umożliwiają identyfikację podmiotu jak nazwa, adres siedziby czy numer NIP zawiera informacje bez większego znaczenia dla celów, dla których jest tłumaczony na język polski. Bo jaka jest potrzeba tłumaczenia na polski informacji o miejscach prowadzenia działalności przez spółkę, ilości pracowników czy sposobie emisji akcji, jeśli w 90% przypadków tłumaczenie odpisu służy określeniu  sposobu reprezentacji spółki i osób uprawnionych do jej reprezentacji? W takiej sytuacji tłumaczenie na język polski długich fragmentów odpisu, które często stanowią wierną kopię zapisów umowy spółki czy statutu, jest stratą i czasu i pieniędzy.

Wyciąg z oryginału – szybkie i tanie rozwiązanie

Rozwiązaniem problemu zbyt długiego oryginału jest przygotowanie tłumaczenia tzw. wyciągu z oryginału, czyli przetłumaczenie tylko tych fragmentów oryginału, które mają znaczenie dla sprawy. Przykładowo w przypadku odpisu z rejestru handlowego będą to informacje takie jak: nazwa podmiotu, siedziba, nr wpisu do rejestru handlowego, NIP, przedmiot działalności, dane członków zarządu i sposób reprezentacji spółki. Metodę tę można zastosować również w przypadku tłumaczenia innych dokumentów jak świadectwa szkolne, sprawozdania finansowe, homologacje itp.

Wycena przygotowania tłumaczenia w skróconej formie:

biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198