Tłumacz przysięgły na ślubie polsko – włoskim

By październik 21, 2018Aktualności

Ślub plenerowy w Pałacu Jaśminowym, USC Tarnowo Podgórne

Małżeństwa polsko – włoskie stały się w ostatnich latach powszechne, szczególnie model, w którym kobieta posiada polskie, a mężczyzna włoskie obywatelstwo. Aby móc cieszyć się tą szczególną chwilą, przyszli małżonkowie powinni odpowiednio wcześniej zadbać również o stronę formalną ceremonii: tj. odpowiednią dokumentację i obecność tłumacza przysięgłego języka włoskiego na samej uroczystości.

Dokumentacja wymagana przy ślubie polsko – włoskim

Dokumentacja którą powinien okazać obywatel Włoch wstępujący w związek małżeński w Polsce to

  1. zupełny odpis aktu urodzenia (wł. Certificato di nascita)
  2. zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (wł. Nulla osta per matrimonio)

Odpis aktu urodzenia obywatel Włoch uzyska w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie swojego zamieszkania we Włoszech, podczas gdy zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą wydaje Ambasada Włoch w Warszawie. Urząd Stanu Cywilnego we Włoszech może również wydać zaświadczenie o stanie wolnym (wł. Certificato di Stato Libero), które może być użyte w Polsce, pod warunkiem jednak że zawiera jasne odniesienie, że z punktu widzenia włoskiego prawa nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa za granicą – niestety większość formularzy nie posiada takiej wzmianki, stąd też bezpieczniej jest zwrócić się do ambasady o wydanie zaświadczenia.

W przypadku gdy obywatel Włoch jest rozwiedziony potrzebny jest odpis skrócony aktu małżeństwa (wł. Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio) z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy. W przypadku wdowca – odpis skrócony aktu zgonu (wł. Estratto per riassunto dell’atto di morte lub Certificato di morte ) współmałżonka.

Wymienione dokumenty powinny zostać przetłumaczone na polski przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, wyjątek stanowi zaświadczenie z ambasady, które jest dwujęzyczne i nie wymaga tłumaczenia.

Czynności przedślubne

Najpóźniej 31 dni przed ślubem przyszli małżonkowie powinni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, okazując wyżej wymienione dokumenty. Urzędnik sporządza zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz przygotowuje dane do zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, które zostanie podpisane w dniu ceremonii. Podczas spotkania w urzędzie zostają ustalone kwestie nazwisk małżonków, które przyjmą oni po ślubie i nazwisk, które będą nosiły dzieci narodzone z małżeństwa. Do przeprowadzenia tych czynności konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego języka włoskiego, tak aby obywatel Włoch w pełni zrozumiał pouczenie urzędnika dot. różnić pomiędzy polskim a włoskim kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, który m.in. reguluje kwestię nazwisk.

Uroczystość ślubna

Ceremonia ślubna może odbyć się w budynku Urzędu Stanu Cywilnego lub w plenerze – możliwość szczególnie kusząca wiosną lub latem. Urzędnik USC przed uroczystością sprawdza tożsamość osób wstępujących w związek małżeński oraz świadków. Dalej następuje przemowa urzędnika oraz słowa przysięgi małżeńskiej, które przyszli małżonkowie powtarzają za urzędnikiem. Tłumacz przysięgły tłumaczy zarówno treść przemowy jak i słowa przysięgi, zwracając się do wszystkich uczestników uroczystości (na porządku dziennym jest użycie przez tłumacza mikrofonu, tak aby również rodzina drugiej strony, pochodząca z Włoch, mogła ze zrozumieniem śledzić przebieg zaślubin). Całość kończy podpisanie się pod protokołem świeżo upieczonych małżonków i świadków. W tym momencie kończy się również rola tłumacza.

Jeśli masz wątpliwości lub pytania odnośnie ślubu polsko – włoskiego:

biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198