Uprawnienia tłumacza przysięgłego

Zaświadczenie o nabyciu uprawnień tłumacza przysięgłego

Uprawnienia

Tłumacz przysięgły, oprócz posiadania pieczęci z imieniem, nazwiskiem, określeniem języka, do którego tłumaczenia jest uprawniony, musi okazać się potwierdzeniem nadania uprawnień i wpisu na listę, które przedstawiłem poniżej.

Ministerstwo Sprawiedliwości nadaje tłumaczowi przysięgłemu nr uprawnień, który składa się z:

  1. skrótu TP [tłumacz przysięgły];
  2. porządkowego wpisu na listę;
  3. ostatnich dwóch cyfr roku wpisu na listę.

Przykładowo: TP/38/10

Kto może sporządzić tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem może sporządzić tylko tłumacz przysięgły. Urzędy i instytucje państwowe – centralne i samorządowe, urzędy stanu cywilnego, wydziały komunikacji, sądy, policja, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, notariusze, uczelnie, jednostki konsularne innych państw w Polsce i Polski za granicą wymagają tłumaczeń przysięgłych polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tłumaczenia niepoświadczone

Tłumaczenia niepoświadczone funkcjonują natomiast przede wszystkim w obiegu gospodarczym, tam gdzie poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem nie jest ustawowo wymagane. Należy jednak przy tym pamiętać, że wpis na listę tłumaczy przysięgłych począwszy od stycznia 2005 r. jest uzależniony od wymogu zdania egzaminu państwowego (ze średnią zdawalnością na poziomie 10%), który gwarantuje, że do zawodu dopuszczane są osoby posiadające nie tylko wysokie umiejętności językowe, ale także szeroką wiedzę ogólną, a bardzo często również wiedzę specjalistyczną z takich obszarów jak prawo, ekonomia, medycyna czy inżynieria. To powoduje, że nawet jeśli tłumaczenie przysięgłe nie jest ustawowo wymagane, warto skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, aby uzyskać spójny, bezbłędny językowo i przede wszystkim zrozumiały przekład.

 biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198

 

 

 

Zaświadczenie o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych