Tłumaczenia pisemne

przysięgłe, zwykłe, uwierzytelnienia gotowych tłumaczeń.

Tłumaczenia z/na język włoski:

 • odpisy z rejestru handlowego (spółki kapitałowe, osobowe, jednoosobowa działalność gospodarcza);
 • akty urodzenia, ślubu, zgonu;
 • zaświadczenia o niekaralności;
 • dowody rejestracyjne;
 • wyciągi z ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowe, certyfikaty rezydencji podatkowej;
 • świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach;
 • dokumentacja przetargowa (Specjalne Istotne Warunki Zamówienia, specyfikacje techniczne);
 • świadectwa szkolne, suplementy;
 • umowy handlowe;
 • zgłoszenia kradzieży i innych szkód;
 • dokumentacja medyczna (diagnozy, zaświadczenia o hospitalizacji, zwolnienia lekarskie);
 • pozwy, wszelka dokumentacja związania z prawem cywilnym i karnym, wyciągi z aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia, kodeksy);
 • wszelka dokumentacja techniczna (instrukcje obsługi, specyfikacje, instrukcje warsztatowe);
 • materiały marketingowe i strony internetowe.

Tłumaczenia ustne

 • akty notarialne, zeznania sądowe, rozmowy biznesowe, sympozja i konferencje.

Tłumaczenie online

Do sporządzenia tłumaczenia wystarczy mi skan lub zdjęcie oryginału. Klient nie musi tracić czasu na dostarczenie oryginalnego dokumentu. Tłumaczenie przesyłam skanem, a jego oryginał nadaję przesyłką priorytetową lub kurierem – w zależności od potrzeb klienta. Zawsze podaję nr przesyłki, tak aby klient mógł śledzić jej drogę. Nie ma dla mnie znaczenia, czy zlecenie wykonania tłumaczenia pochodzi z Gdańska, Warszawy czy Rzeszowa, zostanie ono sporządzone w tak samo krótkim czasie, przesłane skanem, a następnie pocztą lub kurierem.

Tłumaczenie przysięgłe na język włoski dyplomu ukończenia szkoły wyższej i suplementu

Wykonuję tłumaczenie w celu uzyskania tzw. deklaracji wartości (wł. dichiarazione di valore). Jestem tłumaczem przysięgłym, który zdeponował wzór podpisu i pieczęci w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, stąd też moje tłumaczenie może uzyskać pieczęć legalizacyjną tzw. apostille. Na zlecenie mogę przeprowadzić całą procedurę legalizacji, polegającą na:

 • uzyskaniu legalizacji dyplomu i suplementu w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 • wykonaniu tłumaczenia przysięgłego na język włoski dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu;
 • uzyskaniu legalizacji tłumaczeń w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 • uzyskaniu deklaracji wartości (dichiarazione di valore) w Ambasadzie Włoch.

Usługa przeprowadzenia procedury legalizacji może być szczególnie wygodna dla osób, które czasowo lub na stałe przebywają za granicą, mają ograniczoną możliwości bezpośredniego kontaktu z urzędami w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z/na język włoski bezpośrednio, bez prowizji biur i agencji tłumaczeń!

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz:

T: +48 600 715 198
E: biuro@nowatkowski.pl

Wycena tłumaczenia pisemnego w ciągu 1h!
Dowóz tłumaczenia do klienta na terenie Poznania gratis!